یک زوج درفاریاب غذای جشن عروسی شانرا به فقرا توزیع کردند

2 Jun 2020

۱۳ جوزا ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،یک زوج درشهرمیمنه مرکز ولایت فاریاب غذای جشن عروسی شانرا از طریق نهاد های خیریه برای خانواده های فقیر و بی بضاعت توزیع کردند.

داکتر رحمت الله محمدی خُسر داماد می گوید : هر دو فامیل بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تصمیم گرفتند تا غذای جشن عروسی فرزندان شان را برای نیازمندان وخانواده بی بضاعت توزیع نمایند.

آقای محمدی افزود: غذای آماده شده جشن عروسی برای یکهزار نفر که بیش از ۳۰۰ خانواده می شود به همکاری نهاد های خیریه برای خانواده های فقیر رسانیده است وی همچنان از سایر خانواده ها نیز خواست در صورت برگزاری جشن عروسی وختم وخیرات غذایی مراسم شان را برای فقرا توزیع نمایند.

دراین حال محمد سالم اشکانی وکیل ناحیه اول شهر میمنه می گوید:برای اولین بار است که دو خانواده روشنفکر تصمیم گرفتند غذای جشن عروسی فرزندان خود را برای فقرا توزیع نمایند. وی گفت این اقدام می تواند برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا موثرباشد.

حاجی عبدالرحمن بشر دوست مسوول نهاد خیریه بشر دوست درفاریاب گفت : وی به همکاری اعضای این نهاد غذایی آماده شده از مراسم جشن عروسی این دو زوج را برای خانواده ها فقیر رسانیده است.

آقای بشر دوست افزود باید تمام شهروندان غذای مراسم جشن عروسی وختم خیرات شانرا به یک فرهنگ مبدل نماید تا برای خانواده های فقیر رسانیده شود.

نجیب الله قادری باشنده شهرمیمنه از این اقدام استقبال نموده گفت:ویروس کرونا یک تهدید بزرگ است و باید تمام خانواده ها همچو مراسم خوشی خود شان را به فرهنگ مساعدت برای فقرا تبدیل نمایند.

دراین حال مولوی گل احمد لطفی رییس ارشاد حج واوقاف فاریاب می گویند از نگاه اسلام بهترین نکاح وبهترین اینست که مصارفات اندک باشد.

وی گفت :عروسی های که در تالار ها گرفته می شود کسانی که لباس جدید و کارت دعوت با خود دارند میتوانند غذای عروسی را بخورند اما صد ها فقیر در دروازه تالار های عروسی منتظر می مانند اما اجازه داخل شدن به هوتل های عروسی برای آنها داده نمی شود این اقدام یک کار خیر ونیک است که غذایی جشن عروسی یک زوج برای فقرا توزیع می گردد.

این زوج در حالی غذای جشن عروسی شانرا از طریق نهاد های خیریه برای خانواده های فقیر توزیع نمودند که چندی پیش نیز یک زوج دیگر درشهر میمنه غذایی جشن عروسی خود را برای فقرا توزیع نموده بودند.
گزارش : فیروز – غفوری – فاریاب

یک-زوج-درفاریاب-غذای-جشن-عروسی-شانرا-به-فقرا-توزیع-کردندSkip to toolbar