دو عضو طالبان در فاریاب به دولت تسلیم شدند

1 Jun 2020

۱۲ جوزا۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار،عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید :دو طالب در ولسوالی های شیرین تگاب و قیصار به دولت پیوسته اند.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت عنایت الله فرزند محمد اسماعیل باشتده قریه فیض آباد ولسوالی شیرین تگاب ازسال مدت هفت بدینسو عضویت طالبان را داشت و درگروپ تروریستی قاری رحمت الله ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی خواجه سبزپوش فعالیت می کرد امروز با درک حقایق و بر اثر سعی و تلاش پولیس ولسوالی شیرین تگاب از جنگ دست کشید و به دولت پیوست.

و همچنان یک عضو دیگر طالبان بنام ملا سرور ولد ملا شیرین باشنده قریه جگدلیک ولسوالی قیصار یکی از سرگروپان برجسته مولوی عبدالااحد بابری فرمانده ارشد طالبان برای ولسوالی قیصار بود بخاطر ظلم ستم بالای مردم به تنگ آمده بعد از درک حقیقت براثر سعی و تلاش پولیس امنیه قیصار همراه با یک پایه مخابره دستی به پولیس تسلیم شده شده است.

با این همه این دو عضو گروه طالبان در اکثریت عملیات ها و فعالیت های تخریبی و ماین گذاری سهم داشته اند.

گروه طالبان در پیوند به پیوستن این عضو شان در ولسوالی های شیرین تگاب و قیصار به رسانه معلومات نداده اند.

دو-عضو-طالبان-در-فاریاب-به-دولت-تسلیم-شدندSkip to toolbar