ثبت ۵۴۵ واقعه جدید ویروس کرونا در کشور

1 Jun 2020

۱۲ جوزا ۱۳۹۹
وزارت صحت عامه اعلام کرده است که در یک شبانه‌روز‌گذشته ۵۴۵ واقعه جدید را از میان ۱۱۶۸ نمونه، شناسایی کرده اند.

براساس اطلاعات وزارت صحت، در طول یک شبانه‌روز‌ گذشته، هشت تن وفات نموده که شمار مجموعی فوتی ها به ۲۶۵ رسیده و ۱۰۰ تن دیگر بهبود یافته اند که مجموع بهبود یافته گان به ۱۴۲۸ رسیده است.

با ثبت واقعات جدید، شمار مجموعی افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به ۱۵۷۵۰ نفر رسید.

ولایت های که واقعات جدید ثبت شده است:
هرات ۱۱۷ واقعه
پکتیا ۹۲ واقعه
کابل ۶۶ واقعه
ننگرهار ۵۰ واقعه
سمنگان ۴۸ واقعه
فراه ۳۶ واقعه
سرپل ۲۲ واقعه
بامیان ۲۰ واقعه
لوگر ۱۷ واقعه
تخار، غور و بدخشان هر کدام ۱۴ واقعه
وردک و فاریاب هر کدام ۱۲ واقعه
بلخ ۴ واقعه
کنر ۳ واقعه
لغمان و بادغیس هر کدام ۲ واقعهSkip to toolbar