ترور آمر تنظیم ترافیک کاپیسا

1 Jun 2020

۱۲ جواز ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع امنیتی در کاپیسا از ترور سمونیار سید منیر آمر تنظیم ترافیک فرماندهی پولیس کاپیسا خبر میدهند.

عبدالشایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا با تایید این خبر به چاپار می گوید : که حوالی ۸ صبح امروز سمونیار سید منیر آمر تنظیم ترافیک فرماندهی امنیه کاپیسا توسط افراد ناشناس سوار بر موتر سایکل ترور شدند.

آقای شورش همچنان افزود : که این رویداد هنگامی رخ داد که آقای منیر از طرف خانه به طرف وظیفه درحرکت بود.

ترور-آمر-تنظیم-ترافیک-کاپیساSkip to toolbar