از انتقال یک محموله مهمات برای طالبان در فاریاب جلوگیری شد

31 May 2020

۱۱ جوزا ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند، یک عراده موتر نوع فولدر برنگ نقره ای که مقدار بیش از (۵۰۰۰)پنج هزار مهمات مختلف النوع را از مربوطات ولسوالی پشتونکوت به استقامت ولسوالی خواجه سبزپوش انتقال میداد جلوگیری شد.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب گفت براثر اطلاع قبلی و افراز کمین توسط منسوبین آمریت حوزه اول امنیتی پولیس در ساحه یکه توت ناحیه اول شهر میمنه و بعد از اندکی در گیری مسلحانه راکبین واسطه متذکره با استفاده از اراضی موفق به فرار شدند.

به گفته سخنگوی پولیس فاریاب یک عراده موتر با مهمات آن به چنگ پولیس افتاده و افراد فراری نیز شناسایی گردیده که تحت تعقیب پولیس می باشد.

از-انتقال-یک-محموله-مهمات-برای-طالبان-در-فاریاب-جلوگیری-شدSkip to toolbar