والی فاریاب به ویروس کرونا مبتلا شده است

30 May 2020

۱۰ جوزا ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام ها در اداره صحت عامه فاریاب می گویند تست داکتر نقیب الله فایق والی این ولایت مثبت تثبیت شده است.
داکتر محمد نعیم مصمم رییس صحت عامه فاریاب می گوید روز قبل از داکتر نقیب الله فایق والی این ولایت سپمل گرفته شده بود اما پس لابرتوار تست والی فاریاب مثبت تثبیت گردیده است.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با شیوع ویروس کرونا همه روزه در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا قرار داشت وچندین بار از بیماران ویروس کرونا در شفاخانه کووید ۱۹ وهمچنان به خانه افراد مبتلایان ویروس کرونا که بر اثر مرض کرونا جان باخته بودند رفته و روز گذشته بخاطر غم شریکی در منطقه قطور شهرمیمنه رفته بود که دو خواهر بر اثر ویروس کرونا پی هم جانه باخته بودند.

به گفته منابع والی فاریاب در روز های رسمیات با مدنظر نظر گرفتن فاصله با مردم نیز دیدار می کرد وحالا بر اثر فداکاری بخاطر جلوگیری از گسرش ویروس کرونا به این بیماری مبتلا شده است.

نزدیکان والی فاریاب می گویند : اکنون داکتر نقیب الله فایق والی این ولایت در منزل شخصی خود در قرنطین می باشد.

گزارش :فیروز – غفوری – فاریاب

والی-فاریاب-به-ویروس-کرونا-مبتلا-شده-استSkip to toolbar