پنج عضو خانواده یک فرمانده طالبان در فاریاب کشته شدند

26 May 2020

۶ جوزا ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند: پنج عضو خانواده یک فرمانده طالب براثر انفجار ماین دست ساخت خودش کشته شدند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب میگوید: چاشت امروز در پی انفجار یک حلقه ماین خود ساخت که از قبل در منزل ملاظاهر مشهور به جانی یکتن از سر گروپان طالبان در قریه تیلان ولسوالی پشتونکوت جهت ضرب زدن نیروهای امنیتی ساخته شده بود اما پیش از رسیدن به هدف در داخل منزلش انفجار نموده است.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت:در نتیجه انفجار رحمت الله ، عبدالصمد ومدینه فرزندان ملاظاهر کشته شدند اما شهرت دو فرد دیگر تاحال به دسترس قرار نگرفته است.

طالبان در پیوند انفجار ماین در منزل یکی افراد شان در ولسوالی پشتونکوت فاریاب با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.

پنج-عضو-خانواده-یک-فرمانده-طالبان-در-فاریاب-کشته-شدندSkip to toolbar