طالبان در سه روز عید آتش بس اعلام کردند

23 May 2020

۳ جوزا ۱۳۹۹

در یک اعلامیه طالبان که لحظات پیش در اختیار رسانه ها قرار گرفت این گروه در سه روز عید سعید فطر آتش بس اعلام کردند.

در این خبرنامه به اعضای گروه طالبان دستور داده شده در سه روز عید سعید فطر بالای نیروهای امنیتی حملات شانرا انجام ندهند.

خبر نامه می افزاید هیچ عضو این گروه اجازه سفر به ساحات تحت دولت را ندارند وهمچنان نیروهای امنیتی نیز اجازه سفر به ساحات تحت کنترول این گروه را ندارند.

همچنان در خبرنامه طالبان اضافه شده که اعضای این گروه در تمام ولایات امنیت مردم را که در ساحات تحت کنترول آنان می باشد تامین نمایند.

اما دولت افغانستان در رابطه به خبرنامه طالبان در پیوند به آتش بس سه روزه ابراز نظر نکرده اند.

طالبان-در-سه-روز-عید-آتش-بس-اعلام-کردندSkip to toolbar