طالبان مانع آغاز کار ساخت بند آبگردان دهندره شدند

20 May 2020

۳۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی درفاریاب می گویند که طالبان به ادامه جنایت های جنگی شان در فاریاب حالا مانع بازسازی پروژه های زیر بنایی شده اند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید که طالبان هرگز به بازسازی وانکشاف باور ندارند وهمیشه مانع بازسازی دراین ولایت می شوند.

والی فاریاب گفت گروه طالبان در گذشته مانع ادامه کار بند آبگردان ولسوالی المار شده بودند اما اجازه کار ساخت بند آبگردان دهندره را نداده اند.

ازسوی هم والی فاریاب می گوید طالبان محل مسولیت ندارند اما بر اثر تماس رهبران شان که در خارج زندگی می کنند مانع کار ساخت وساز پروژه های عام المنفعه می شوند.

دراین حال فضل الحق محمدی عضو شورای ولایتی فاریاب می گوید: شورای ولایتی در تلاش است ازطریق مردم مشکل را حل بکند اما ساحه بند دهندره ولسوالی پشتونکوت به کنترول طالبان می باشد واین گروه مانع ساخت بند دهندره شده اند.

وی گفت که تمام پول خسارات مردم به اختیار اداره محلی قرار دارد هرگاه زمین های زراعتی باشنده گان محل زیر آب قرار گیرد خساره مردم ازسوی دولت داده می شود اما طالبان علیه مردم انواع خشونت را انجام میدهند حتی سر مردم را می بُرند وهمچنان مانع می شوند این پروژه حیاتی تطبیق گردد.

سید زین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب می گوید بند یکی از پروژه های حیاتی وهمچنان یکی از آرزو های دیرینه مردم این ولایت می باشد و حتی بودجه آن بخاطر مصرف آماده است اما طالبان مانع آغاز کار این پروژه عامه المنفعه شده اند.
ازسوی هم کشاورزان وباشنده گان فاریاب می گویند طالبان همیشه مانع عملی شدن پروژه های انکشافی در بخش های مختلف شده اند اما حالا خبرشدیم كه گروه طالبان مانع ساخت بند آبگردان دهندره در ولسوالی پشتونکوت شده اند.

باشنده گان فاریاب می گویند این عمل طالبان اسلامی وانسانی نیست که مانع تطبیق پروژه های بازسازی وزیربنایی در این ولایت می شوند.

مقام ها محلی فاریاب می گویند هرگاه طالبان بیشتر مانع ساخت پروژه های زیربنای دراین ولایت شوند جز سرکوب و قیام مردم ديگر چاره يى وجود ندارد.

گزارش : فیروز ـ غفوری ـ فاریاب

طالبان-مانع-آغاز-کار-ساخت-بند-آبگردان-دهندره-شدندSkip to toolbar