توقف کمک های غذایی ازسوی طالبان درفاریاب

20 May 2020

۳۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی درفاریاب می گویند كه گروه طالبان یک موتر حامل مواد كمك رمضانی برای خانواده هاى فقیر در ولسوالی گرزیوان را سرقت کردند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید گروه طالبان به ادامه جنگ های بشری شان این بار نیز یک موتر مواد غذایی خانواده هاى فقیر را در ولسوالی گرزیوان این ولایت را سرقت نمودند.

والی فاریاب گفت این کمک ها برای بیش از ۱۰۰ خانواده فقیر و نیازمند ارسال گردیده بود اما طالبان حق خانواده های فقیر را سرقت کردند.

ازسوی هم آقای فایق می افزاید طالبان در این اواخر راه خود را گم كرده اند ما شاهد بودیم مردم در ولسوالی شیرین تگاب علیه آنان قیام کردند اگر چنین جنایت های شان ادامه یابد در سایر ساحات این ولایت نیز مردم در برابر آنها قیام خواهند کرد.

در این حال فضل الحق محمدی عضو شورای ولایتی فاریاب می گوید: طالبان چندی پیش کمک های بشردوستانه کشور ترکمنستان به خانواده های فقیر را توقف داده بودند كه یک قسمت مواد را بین خود تقسیم نمودند اما بخش بزرگ مواد فاسد و از بین رفته بود.

وی گفت این باره نیز گروه طالبان کمک بشردوستانه برای خانواده هاى فقیر در ولسوالی گرزیوان را توقف دادند وهمچنان مواد را سرقت کردند اگر چنین عملکرد طالبان ادامه یابد علیه این گروه قیام صورت خواهد گرفت وهمچنان کمک ها بشردوستانه برای خانواده های بی بضاعت در ساحات فعالیت طالبان نيز توقف خواهد يافت.

ازسوی هم سید زین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب میگوید: توقف کمک های خیریه برای خانواده نیازمندان درماه رمضان عقلانی نیست اما طالبان یک بار دیگر نیز مواد کمکی برای خانواده های فقیر را در ولسوالی گرزیوان توقف داده اند.

با این همه باشنده گان فاریاب نیز توقف وسرقت کمک های بشردوستانه برای خانواده های فقیر در ولسوالی گرزیوان توسط طالبان را محکوم نموده گفتند این عمل طالبان انسانی واسلامی نیست.

طالبان در حالی یک موتر مواد کمکی برای خانواده هاى فقیر را در ولسوالی گرزیوان توقف دادند که چندی پیش نیز کمک های بشردوستانه ترکمنستان را در مسیر شاهراه نمبریک توقف داده ميان شان تقسیم نمودند كه بخش های زیادی از این کمک ها بر اثر گرمی هوا فاسد شده بود.
گزارش : فیروز – غفوری – فاریاب

توقف-کمک-های-غذایی-از-سوی-طالبان-در-فاریابSkip to toolbar