تعلیق روند ادغام چند نهاد با وزارت ترانسپورت ازسوی رییس جمهور

20 May 2020

۳۱ ثور ۱۳۹۹
رییس‌ جمهور غنی در یک فرمان تازه، روند ادغام وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک وزارت امور داخله را با وزارت ترانسپورت به تعلیق درآورده‌است.

روند ادغام این نهادها بیش از یک سال پیش بربنیاد یک فرمان دیگر رییس ‌جمهور آغاز شده بود.

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت ‌هایی است که در توافق ‌نامه سیاسی، از سوی رییس ‎جمهور غنی به عبدالله عبدالله پیشنهاد شده‌است.

فرمان تعلیق روند ادغام این اداره‌ها به روز یک ‌شنبه – روزی ‌که رییس‌جمهور توافق‌ سیاسی را با عبدالله عبدالله امضا کرد – صادر شده‌است.

در این فرمان رییس‌ جمهور غنی، وضع اضطراری کنونی و محدودیت‌ های بودجه‌ یی از علت‌ های تعلیق روند ادغام این نهادها گفته شده‌است.

بربنیاد این فرمان، روند ادغام این نهادها تا برگشت اوضاع به حالت عادی به تعلیق درآمده‎است.

رییس‌جمهور غنی فرمانی که در ماه جدی سال ۱۳۹۷ برای ادغام این اداره‌ها صادر کرده بود، گفته بود که این اداره‌ها بخاطر ایجاد حکومت داری خوب، جلوگیری از تداخل وظیفه ‌یی و صرفه ‌جویی باید ادغام شوند.

تعلیق-روند-ادغام-چند-نهاد-با-وزارت-ترانسپورت-ازسوی-رییس-جمهورSkip to toolbar