طالبان ازپنج روستای ولسوالی شیرین تگاب فاریاب توسط مردم رانده شدند

17 May 2020

۲۸ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،صد ها باشنده ولسوالی شیرین تگاب فاریاب درپی یک قیام مردمی طالبان را ازچندین روستا اخراج کردند ما درنتیجه شلیک طالبان سه تن از قیام کننده گان زخمی شدند.

زین الله ذکی ولسوال شیرین تگاب فاریاب می گوید: باشنده گان این ولسوالی صبح امروز بخاطر ظلم وخشونت طالبان علیه این گروه قیام کردند.

ولسوال شیرین تگاب فاریاب گفت: درنتیجه قیام مردمی طالبان از روستا های کوه صیاد،تپه قلعه،شش تپه ،تاش قلعه و اسلام قلعه رانده شدند.

دراین حال سید زین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب : قیام مردمی را یک آغاز خوب بخاطر پایان دادن به ظلم وستم عنوان نموده می گوید: این اقدام میتواند یک زنگ خطر به گروه طالبان باشد که دیگر مردم خشونت وظلم را قبول ندارند.

دراین حال مقام های محلی فاریاب می گویند که در حمایت از قیام کننده گان می باشد ودرآینده نزدیک عملیات های نظامی را در برابر طالبان راه اندازی می نمایند تا مردم را ظلم وستم این گروه نجات بدهند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب می گوید که، مردم از ظلم و باجگیری طالبان به ستوه آمده بودند بخصوص وقتی احساساتی شده دست به قیام زدند که، این گروه ۶ موتر مواد کمکی ترکمنستان به ولایت فاریاب را متوقف ساخت نصف آن خراب شد و نصف دیگرش را فروختند
گزارش : فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar