حکم رتبه مارشالی جنرال دوستم امضا شد

17 May 2020

۲۸ ثور۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، رییس جمهور محمد اشرف غنی حکم مارشالی عبدالرشید دوستم را امضا کرده است.
اعطای رتبه نظامی مارشالی برای جنرال دوستم بربنیاد فرمان رییس ‌جمهور و عضویت وی در شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی بخشی دیگر از توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بود.

با امضا توافق نامه سیاسی میان رییس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله مارشال عبدالرشید دوستم عضویت شورای دولت و شورای امنیت ملی را نیز به عهده خواهد داشت.Skip to toolbar