چهارحلقه ماین درفاریاب کشف وخثنی گردید

16 May 2020

۲۷ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند : طالبان روز گذشته دو حلقه ماین بوشکه ی را بخاطر ضربه زدن نیروهای امنیتی و دفاعی واقع بین قریه صوفی قلعه و نودری ولسوالی قیصار جاسازی نموده بودند توسط پولیس کشف و خنثی گردید.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب در جریان خنثی سازی این ماین ها طالبان تحرکات شانرا بالای تیم امنیتی آغاز کردند که در نتیجه دو طالب کشته و دو تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

سخنگوی پولیس فاریاب گفت: در نتیجه درگیری ها سه تن از نیروهای امنیتی زخم سطی برداشته اند و براثر اصابت راکت های طالبان یک کودک و دو خانم زخم برداشتند و یک دختر جوان جان باخت.

مقام های امنیتی در فاریاب هنچنان گفته اند دو حلقه ماین خود ساخت بوشکه ی طالبان که در مسیر پوسته های امنیتی واقع قریه ینگی قلعه و گدای قلعه ساحه خواجه ناموسی ولسوالی پشتونکوت جاسازی گردیده بود توسط پولیس کشف و در هماهنگی تیم انجینری اردوی ملی خنثی گردید.Skip to toolbar