آغاز نظارت والی فاریاب از روند توزیع نان خشک درمیمنه

13 May 2020

۲۴ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی درفاریاب می گویند به منظور ایجاد شفافیت در پروسه توزیع نان خشک از تمام خبازی ها به گونه منظم نظارت می شود.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب پس از چاشت امروز از خبازی های قرار دادی میمنه نظارت کرد اما گفت:هر شهروند میمنه در رابطه به خانواده های که چندین کارت نان دارند اطلاع بدهند وی را قهرمان خطاب میکنم وبرایش جایزه می دهم.

عبدالاحد ایلبیک عضو شورای ولایتی فاریاب از آغاز پروسه توزیع نان استقبال نموده گفت: باید در جریان پروسه توزیع نان شفافیت به گونه واقعی در نظر گرفته شود وتمام خانواده های فقیر از این کمک ها دولت مستفید شوند.

وی گفت: اعضای شورای ولایتی فاریاب از تمام خبازی های قرار دادی درمیمنه نظارت انجام میدهند و درصورت مشاهده مشکل در روند توزیع نان خشک رسمآ شکایت درج خواهند کرد.

دراین حال سید زین الدین عابدی رییس جامعه مدنی فاریاب گفت : که مقام های محلی این ولایت پروسه توزیع نان را در شهرمیمنه نظارت نمودند که این اقدام بیانگر ایجاد شفافیت در روند توزیع نان خشک برای خانواده های نیازمند است و جامعه مدنی از پروسه توزیع نان که در آن شفافیت وجود داشته باشد نیز حمایت می کند.

ازسو هم انجینر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه می گوید : به منظور ایجاد شفافیت در پروسه توزیع نان خشک برای خانواده های نیازمند تاحال ۲۰۰ نفر غیر مستحق شناسای وکارت های شان باطل گردیده است.

با این همه مقام های محلی درفاریاب می گویند: روند توزیع نان خشک در تمام خبازی ها توسط اعضای شورای ولایتی جامعه مدنی ،تیم نظارتی دولت وسایر نهاد ها نظارت می شود تا در پروسه توزیع نان تمام خانواده های نیازمند تحت پوشش قرار گیرند.
گزارش : فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar