سه روستا درفاریاب به کنترول نیروهای امنیتی افتاد

12 May 2020

۲۳ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی درفاریاب از پاک سازی سه روستا از وجود گروه طالبان در ولسوالی قیصار این ولایت خبرمیدهند.

برید جنرال غیب الله سادات فرمانده امنیه فاریاب گفت: در ادامه عملیات مشترک شاهین ۱۱۶ در مربوطات ولسوالی قیصار این ولایت قریه جات گذر بوری، بیک ها و حیدری خانه از وجود طالبان پاکسازی گردید

دراین حال رحمت الله قیصاری ولسوالی قیصار فاریاب با نگرانی از ظلم و ستم طالبان گفت: که آنان از منازل مسکونی غیرنظامیان را سپر دفاعی خود قرار دادند و چندین منازل مسکونی را به بهانه های اینکه مالکین منازل با نیروهای امنیتی ارتباط دارند به آتش کشیدند و مردمان محل را بیجا کردند.

با این همه مقام های امنیتی درفاریاب می گویند عملیات نظامی آنان بخاطر سرکوب طالبان در سایر بخش های ولسوالی قیصار نیز ادامه خواهد داشت.

گروه طالبان دررابطه به شکست شان از روستای های گذربوری،بیک ها و حیدری خانه قیصار با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.

گزارش : فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar