رییس ‌جمهور غنی: به نیروهای امنیتی دستور داد به حالت تهاجمی قرار بگیرند

12 May 2020

۲۳ ثور ۱۳۹۹
رییس‌ جمهور غنی در واکنش به حمله‌های امروز در کابل و‌ ننگرهار و حمله روز‌گذشته در لغمان، به نیروهای دولتی دستور داد تا از حالت «دفاعی فعال» به حالت تهاجمی در بیایند.

آقای غنی که شام امروز در یک سخنرانی «خطاب به ملت» سخنرانی می‌کرد، از نیروهای امنیتی خواست حمله‌ها بر طالبان را از سر بگیرند.

در حمله مهاجمان بر یک شفاخانه در برچی ۱۳ تن که زنان و‌کودکان بودند جان باختند. در حمله انتحاری ننگرهار بر یک مراسم تشیع جنازه ۲۴ تن جان باختند.

روز گذشته منابع گفتند که در حمله طالبان در لغمان ۲۷ نیروی دولتی جان باختند.

طالبان اما گفته‌اند که در حمله‌های امروز دست ندارند، اما مسوولیت حمله لغمان را پذیرفته‌اند.

رییس‌جمهور غنی گفت که طالبان همواره صدای صلح را نشنیده گرفته‌اند و بر خشونت ادامه داده‌اند.Skip to toolbar