دو انفجار پی هم درکابل

12 May 2020

۲۳ ثور۱۳۹۹
لحظات پیش دو انفجار پی هم در ساحه دشت برچی شهرکابل رخ داده وتیراندازی میان مهاجمان با نظامیان افغان جریان دارد.
شاهیدان عینی در محل گفته اند مهاجمان مسلح پس از انفجار ها وارد مرکزصحی ولادی نسایی شدند وصدای تیراندازی در محل شنیده می شود.
تاحال جزیات از تلفات وارده شده در دست نیست.
جزیات تکمیلی خبر بعدآSkip to toolbar