۲۷ زندانی از زندان فاریاب آزاد شدند

10 May 2020

۲۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام ها در زندان مرکزی فاریاب از رهایی ۲۷ زندانی طی فرمان رییس جمهور کشور رها گردیدند.

سمونیار یار محمد مدیر زندان فاریاب می گوید این شما زندانیان به اساس فرمان رییس جمهور کشور به مناسبت هشتم ثور از زندان رها شدند.

مدیر زندان فاریاب افزود زنداینان آزاد شده به جرم فروش مواد مخدر ،قتل های خطا وقصیه های مجروحیت محکوم به حبس بودند.

دراین حال زندانیان رها شده از زندان فاریاب با ابراز خرسندی از شامل شدن شان به فرمان هشتم ثور رییس جمهور کشور می گویند در آینده به جرایم جنایی ومواد مخدر دست نخواهند زد و درکنار خانواده به زندگی شان ادامه خواهند داد.

آنان همچنان می گویند در زندان فاریاب زمینه های آموزش مسایل دینی و حرفه نیز برای آنها فراهم گردیده بود.

این شما زندانیان در حالی رها شدند که چندی پیش نیز به اساس فرمان شماره ۱۵ مورخ ۸ ثور۱۳۹۹ ریاست جمهوری ۱۳ تن از محبوسین طبقه ذکور بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مورد عفو و و تخفیف قرار گرفته بودند از زندان مرکزی فاریاب ره شده بودند.
گزارش : فیروز – غفوری – فاریابSkip to toolbar