طالبان فاریاب منازل مسکونی غیرنظامیان را تخریب کردند

10 May 2020

۲۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی درفاریاب می گویند:طالبان به ادامه خشونت های شان در برابر غیرنظامیان دراین ولایت این بار نیز منازل افراد ملکی را در این ولایت تخریب کردند.

برید جنرال غیب الله سادات فرمانده امنیه فاریاب می گوید: طالبان زمانیکه در ولسوالی قیصار تلفات سنگین دیدند منازل افراد ملکی را به بهانه همکاری با نیروهای امنیتی تخریب نمودند.

فرمانده امنیه فاریاب گفت که طالبان منازل افراد ملکی را به جرم همکاری با دولت تخریب وانفجار دادند وآنان را مجبوربه ترک خانه هایشان نموده اند.

دراین حال باشنده گان فاریاب خشونت طالبان بالای افراد ملکی در ولسوالی قیصاررا محکوم نموده می گویند که طالبان به ارزش های انسانی واسلامی باور ندارند وهمیشه بالای غیرنظامیان خشونت انجام میدهند.
این باشنده گان از گروه طالبان می خواهند تا از خشونت های پی هم شان در برابر مردم دست بردارند وبه پروسته صلح یکجا شوند.
گزارش: فیروز –غفوری – فاریابSkip to toolbar