وزارت معارف: دانش‌ آموزان‌ از طریق تلویزیون، رادیو و انترنت آموزش داده خواهند شد

7 May 2020

18 ثور1399
همزمان با تمدید بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها در کشور برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، وزارت معارف می ‌گوید برای این‌که دانش‌آموزان از آموزش بازنمانند طرحی را آماده کرده‌است.

بربنیاد این طرح دانش‌ آموزان‌ از طریق تلویزیون، رادیویی و انترنت آموزش داده خواهند شد.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف امروز گفت که برنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان با توجه به امکانات و محیطی که دانش ‌آموزان در آن زنده‌گی می ‌کنند تهیه می‌ شود.

سرپرست وزارت معارف افزود دربخش‌هایی که مردم به انترنت و تلویزیون دستررسی ندارند، آموزگاران مشخص در گردهمایی‌هایی کوچک و با حفظ تدابیرصحی، دانش‌آموزان را آموزش خواهند داد: «در ساحاتی که ما برق و انترنیت نداریم؛ فیصله ما، رهبری وزارت، بر این شد که از تجمعات کوچک با رعایت کردنی تمامی دستورات وزارت صحت عامه دروس خود را ادامه خواهیم داد.»

نظر به طرح وزارت معارف مضامین مکاتب به دو بخش اجتماعی و ساینسی تقسیم شده‌اند که مضامین اجتماعی را خود شاگردان می‌آموزند و مضامین ساینسی از طریق تلویزیون از سوی آموزگاران آموزش داده می‌شوند.

به گفته وزارت معارف درصورت بهبود اوضاع بحرانی برخاسته از ویروس کرونا، دانش‌آموزان در آزمون وسط سال در مکتب‌ها ارزیابی خواهند شد و به آنان نمره داده خواهد شد؛ اما درصورت ادامه وضعیت بحرانی، ممکن است دانش‌آموزان درپایان سال ارزیابی شوند.

اما شماری از شهروندان کشور می ‌گویند با توجه به مشکلات برق و نرخ بلند انترنت در کشور روند آموزش از راه دور با مشکلاتی روبه‌رو‌ خواهد بود.

زبیر احمد، باشنده کابل گفت: «درس‌های آنلاین و از طریق تلویزیون به نظرم در کشور ما ممکن نیست. چرا که در افغانستان مشکلات زیاد است.»

وزارت معارف پیش از این گفته‌است که در حدود نه میلیون دانش‌ آموز در کشور مشغول فراگیری آموزش استند.Skip to toolbar