استقبال سفیر امریکا از روند حکومت داری خوب واصلاحات درفاریاب

6 May 2020

17 ثور1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، والی فاریاب با راس ویلسون شارژدفیر و سرپرست سفارت ایالات متحده امریکا در كابل شب گذشته صحبت ويديویی انجام داد.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب دراين ويديو كنفرانس درمورد چگونگي مبارزه با ویروس كرونا، وضعيت امنيتي، صلح و نيازمندي هاي مردم صحبت کرده است.

والي فارياب از سرپرست سفارت امريكا خواست تا كمك های ايالت متحده امريكا را براي مردم فارياب در بخش هاي مختلف افزايش داده واز موسسات بين المللي خواسته شود تا به نيازمندان این ولایت توجه بيشتر نمايند.

دراین حال آقاي راس ويلسون شارژدفير وسرپرست سفارت امريكا در افغانستان از روند حكومت داري خوب در فارياب واصلاحات انجام يافته ابراز خرسندي نموده از ادامه همكاري هاي كشورش به ولايت فارياب دربخش هاي مختلف وعده سپرده است.

سرپرست سفارت امريكا دراین کنفرانس ویدیویی گفته است كه ما يكجا با بانك جهاني روي برنامه ي كار ميكنيم تا بتوانيم براي مهاجرين، متضررين ونيازمندان كمك نماييم كه بزودي اين برنامه در فارياب نيز عملي می شود.Skip to toolbar