توزیع کمک های رمضانی بنیات بیات برای خانواده فقیر در فاریاب

4 May 2020

۱۵ ثور۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، کمک های رمضانی برای یکصد خانواده فقیرو مهاجر از جنگ ها از سوی بنیاد بیات با حضور والی فاریاب توزیع گردید.

به گفته انجینر امین الله انتظار مسوول دفتر ولایتی شرکت مخابراتی افغان بیسیم این کمک های رمضانی بنیاد بیات شامل آرد،روغن و برنج می باشد.

در این حال داکتر نقیب الله “فایق” والی فاریاب از کمک های بشردوستانه بنیاد خیریه بیات قدردانی نموده همچنان از بنیاد بیات خواستار ادامه همچون کمک های بشردوستانه نیز گردید.

ازسوی هم خانواده های فقیر از کمک های خیریه بنیاد بیات تشکری نموده خواستار تداوم کمک های غذایی نیز شدند.Skip to toolbar