طالبان درفاریاب 3 کارمند صحی را ربودند

3 May 2020

14 ثور1399
به گزارش خبرگزاری چاپار امروز ( 14 ثور ) کمیسیون مستقل حقوق بشر فاریاب اعلام کرد که گروه طالبان سه کارمند یک دفتر ناظر بر مراکز صحی بنام دفتر کیت را در ولسوالی اندخوی فاریاب ربوده‌است.

ذبیح الله جواد ریس کمیسیون حقوق بشرمیگوید: هفته قبل 9 ثور سال جاری سه ناظر صحی را بنام داکتر عبدالله، سعید ایوب، وخدایداد کارمند دفتر کیت که بخاطر فعالیت ‌های سال روان 1399 صحی در ولسوالی اندخوی فاریاب،رفته بودند که از سوی گروه طالبان گروگان گرفته شده

وی افزود: این کارمند صحی از ولسوالی اندخوی به ولسوالی دولت آباد انتقال داده شده و تا اکنون به اسارت طالبان می باشند.

جواد گفت: این مسله را با مقام های محلی و مسولین صحی نیز شریک ساخته است تا با میانجگری ازطریق برزگان قومی و محاسن سفیدان ازقید طالبان رها شوند .Skip to toolbar