سیلاب ها در سمنگان چهارکشته وزخمی برجاگذاشت

3 May 2020

14 ثور 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در سمنگان می گویند جاری شدن سیلاب در شهر ایبک وسه ولسوالی این ولایت مردم متضرر ساخته و همچنان یک کودک خورد سال جان باخت و سه فرد دیگر زخم برداشته اند.

منیر رحیمی سخنگوی پولیس سمنگان می گوید : در نتیجه جاری شدن سیلاب در ولسوالی روی ‌دوآب این ولایت، یک کودک هشت ‌ساله جان باخت و سه فرد دیگر زخم برداشت.

سخنگوی پولیس سمنگان گفت همچنان در پی جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی های روی دوآب، خرم سارباغ، حضرت سلطان، ومرکز شهر ایبک ده ها آسیاب آبی، 250 منزل مسکونی به قسم کلی، وبیش از 100 جریب زمین زراعتی تخریب و صدها مواشی تلف شده است.

به گفته مقام ها درسمنگان خانواده های متضرر پس از سروی تحت پوشش کمک های غذایی وغیرغذایی قرار می گیرند.Skip to toolbar