کمک های رمضانی ترکمنستان به افغانستان رسید

2 May 2020

۱۳ ثور۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، کشور ترکمنستان به ادامه کمک های بشردوستانه خود به مردم افغانستان این بار نیز محموله کمک رمضانی خود را ارسال کرد.

این محموله کمکی ترکمنستان به افغانستان، شامل ۹۵ تن انواع ترکاری، بسکویت، چاکلیت، نوشابه و ۳۰۰ هزار تخم مرغ، از طریق بندر تجارتی آقنیه به فاریاب رسید.

محموله کمک های رمضانی ترکمنستان روز شنبه (۱۳ ثور۱۳۹۹) توسط بازار بای کعبه یف کنسل ترکمنستان مقیم مزارشریف برای داکتر نقیب الله “فایق ” والی فاریاب به نمایندگی از،حکومت افغانستان تسلیم داده شد.

آقای کعبه یف گفت: که رییس جمهور کشورش به مناسبت ماه مبارک رمضان این مواد ها را به مردم افغانستان کمک کرده است.

کنسل ترکمنستان مقیم مزارشریف افزود این مواد ها شامل ۳۵ تُن بادنجان رومی، ۲۰ تُن کرم، ۲۰ تُن زردک، ۱۲ تُن نوشابه، ۸ تُن چاکلیت و بیسکت و بیش از ۳۰۰ هزار تخم مرغ می باشد.

در این حال داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با تشکری از کمک های کشور ترکمنستان گفت که ترکمنستان همیشه در مواقع مختلف به مردم افغانستان مساعدت کرده است.

والی فاریاب افزود، مواد کمکی یادشده برای تمام مردم افغانستان می باشد و در مورد چگونگی توزیع آن معاون دوم رییس جمهور کشور تصمیم می گیرد.

ازسوی هم لوح سپاس نامه اداره محلی و مردم فاریاب را که در آن از دوستی، همکاری و کمک های کشور ترکمنستان قدردانی شده بود به کنسل آن کشور سپرده شد.Skip to toolbar