کشته وزخمی شدن ۱۴ طالب در فاریاب

29 Apr 2020

۱۰ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب می گویند: در پی درگیری ها در ولسوالی های شیرین تگاب و خان چهار باغ این ولایت به طالبان تلفات وارد شده است.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید صبح امروز طالبان بالای پوسته های امنیتی و مرکز ولسوالی شیرین تگاب تحرکات خویش را آغاز نموده بودند جنگ الی ساعت ۲ پس از چاشت امروز ادامه داشت درنتیجه نبرد ها ۴ طالب کشته و ۷ تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

طبق یک خبر دیگر سه طالب درولسوالی خان چهار باغ فاریاب کشته وزخمی شدند ویک حلقه ماین این گروه نیز خنثی گردید.

آقای یورش گفت: طالبان شب هنگام بالای پوسته های امنیتی واقع منطقه حدبخشی ولسوالی خان چهار باغ حمله کردند که در نتیجه جنگ یک طالب کشته و دو تن دیگر شان شدیدآ زخم برداشته است و یک پایه مخابره آیکم همرا با مقدار جنگ افراز طالبان نیزدرمیدان نبرد باقی مانده بود بدست نیروهای امنیتی افتاد .

به گفته مقام ها در نتیجه درگیری ها در ولسوالی های شیرین تگاب و خان چهار باغ سه نیروی امنیتی کشته و یکتن دیگر زخم برداشته اند.

طالبان در رابطه به کشته و زخمی شدن افراد شان شان به رسانه ها چیزی نگفته اند.Skip to toolbar