ثبت نخستین رویداد فوتی ناشی از کرونا درفاریاب

29 Apr 2020

۱۱ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی فاریاب می گویند تست یک خانم که سه روز قبل بر اثر مشکل تنفسی فوت کرده بود متبلا به ویروس کرونا تثبیت شده است.

در یک خبرنامه که در صفحه رسمی اداره محلی فاریاب منتشر شده آمده است خانم بنام نبات باشنده منطقه امام صاحب مربوط حوزه شهری میمنه بعد از اخذ سمپل كرونا جان باخته بود نتايج آن بعد از سه روز از لابراتوار بلخ امشب مثبت تایید شده است.

خبرنامه می افزاید: مثبت بودن سمپل خانم نبات نشان ميدهد كه ويروس كرونا در تمام نقاط فارياب در حال انتشار است واحتمال مصاب بودن هزاران تن را در نقاط مختلف اين ولایت نشان ميدهد.

به گفته مقام ها درمراسم تدفين وجنازه اين خانم صدها تن اشتراك داشتند كه احتمال سرايت به تمام افرادي كه دراين مراسم اشتراك داشتند را وانمود ميسازد.

در خبرنامه تاکید شده که فارياب وارد روز هاي فلاكت يا به اوج سرايت ويروس كرونا وارد شده وبخاطر مبارزه با اين ويروس كشنده همه مردم كمر خودرا بسته نموده به توصيه هاي داكتران توجه نمايند.Skip to toolbar