فرمانده امنیه وآمرجنایی ولسوالی جاغوری غزنی برکنار شدند

27 Apr 2020

۸ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، باشنده گان ولسوالی جاغوری غزنی در پیوند فساد اخلاقی وتجاوز مدیرجنایی و محافظان فرمانده امنیه این ولسوالی بالای دو خانم دست در این ولسوالی به اعتراض زدند.

صدها باشنده ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، محافظان فرمانده پولیس و مدیرجنایی این ولسوالی را متهم به تجاوز بالای دو خانم کرده و دست به تظاهرت گسترده زده اند.

همچنان معترضان و وکلای غزنی خواهان بررسی جدی این قضیه مجازات و برکناری فرمانده پولیس جاغوری و مدیر جنایی این ولسوالی گردیدند.

در این حال وزارت داخله کشور با ارسال یک خبرنامه گفته است فرمانده امنیه ولسوالی جاغوری و آمر جنایی این ولسوالی از وظایف شان برکنار و برای تحقیق بیشتر به مرکز خواسته شدند.

در عین حال هیئتی به منظور بررسی همه جانبه قضیه از مرکز به ولسوالی جاغوری اعزام شده اند.

به گفته منابع اعتراض باشنده گان ولسوالی جاغوری با شلیک نگهبانان فرمانده امنیه این ولسوالی به خشونت انجامید که در نتیجه پنج تن از معترضان زخم برداشته اند.Skip to toolbar