توزیع کمک برای ۷۵۰ خانواده در فاریاب

26 Apr 2020

۷ ثور۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در فاریاب از توزیع مواد غذایی از نوع گندم برای صدها خانوادهٔ نیازمند در این ولایت خبر میدهند.

داکتر نقیب الله “فایق” والی فاریاب می گوید : امروز برای ۷۵۰ خانواده بی بضاعت وفقیر با شیوع بیماری کرونا توزیع گردید.

والی فاریاب گفت: این شمار خانواده ها براثر یک سروی دقیق خانه به خانه از نواحی ده گانه شهر میمنه شناسایی و برای هر فامیل یک بوجی گندم ۵۰ کیلوی توزیع گردید.

در این حال حاجی عبدالرحمن بشر دوست مسوول نهاد خیریه بشر دوست در فاریاب می گوید دولت برای این نهاد وظیفه سپرده بود تا بخاطر شناسای خانواده های فقیر سروی انجام بدهد که در نتیجه آنان توانسته اند در راستایی شناسای خانواده های مستحق با اداره محلی همکاری نمایند.

آقای بشر دوست از اعتماد اداره محلی به نهاد خیریه بشر دوست و همچنان کمک برای خانواده های فقیر در شرایطی که نگرانی مردم از تهدید ویروس کرونا و جنگ ها افزایش یافته تشکری کرد.

در این حال خانواده هایکه کمک های غذایی ازسوی دولت در یافت کردند تشکری نموده و همچنان خواستار ادامه همچو کمک های غذایی در آینده ها نیز شدند.

با این همه مقام های محلی فاریاب می گویند که کمک های غذایی آنان در آینده ها نیز برای نیازمندان ادامه خواهد داشت.Skip to toolbar