۱۳ عضو یک خانواده در غزنی زخمی شدند

25 Apr 2020

۶ ثور ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع محلی غزنی می گویند: در پی اصابت هاوان ازجانب طالبان در مرکز این ولایت ۱۴ عضو یک خانواده کشته وزخمی شدند.

واحدالله جمعه زاده سخنگوی والی غزنی میگوید: طالبان پس ازچاشت روﺯ جمعه ( ۵ ثور ۱۳۹۹ ) درنتیجه جنگ با نیروهای امنیتی وهمچنان پرتاب هاوان از افراد ملکی قربانی گرفته است.

به گفته سخنگوی والی غزنی درنتیجه اصابت هاوان طالبان بریک منزل مسکونی در قريه جات شاليز و آرﺯو در مرکز این ولایت ۱۳ عضو یک خانواده بشمول زنان وکودکان زخمی و یک عضو دیگر این خانواده جان باخته است.

طالبان مسولیت پرتاب هاوان بالای منازل مسکونی افراد ملکی در غزنی را بدوش نگرفته اند.Skip to toolbar