یک بانو در فاریاب چهارصد ماسک وصابون را برای نیازمندان توزیع کرد

25 Apr 2020

۶ ثور۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، این بانو می‌ گوید این کار بشردوستانه را بخاطر شیوع ویروس کرونا و نبود امکانات کافی برای خانواده های نیازمند برای خرید مواد بهداشتی انجام داده است.

آمنه مخلص زاده، بانوی فعال فاریابی که برای چهارصد خانواده ماسک و صابون توزیع نموده است می‌ گوید، شیوع ویروس کرونا در جهان تلفات زیادی داشته است و متأسفانه این ویروس در افغانستان نیز با گذشت هر روز افزایش پیدا می‌کند اما باشندگان کشور به ویژه فاریاب در فقر مواد بهداشتی بسر می‌برند و از همین سبب برای این خانواده ها تا اندازۀ توان ماسک و صابون توزیع کرده است.

به گفتۀ بانو مخلص زاده، هر شهروند مسولیت دارد به اندازۀ توان خود برای افراد نیازمند کمک کرده و برای وقایه از ویروس کرونا برای مردم اگاهی دهد.

بانو مخلص زاده، می‌گوید این کمک را برای خانوادهج های رسانیده که تاکنون این خانواده ها از شیوع ویروس کرونا آگاهی نداشتند که درنخست برای این خانواده ها آگاهی ووقایه از ویروس کرونا معلومات داده سپس برای شان ماسک و صابون توزیع نموده است.

دو تن از بانوان فاریابی، از کارکرد بانو مخلص زاده ابراز تشکری نموده می‌گویند در اطراف ها اکثرا بانوان از شیوع ویروس کرونا و از خطرات این ویروس آگاهی ندارند و این کار بانو مخلص زاده سبب شد که شماری زیادی از بانوان از خطرات و راه های سرایت این بیماری آگاهی حاصل بکنند.Skip to toolbar