خلیلزاد از موقف ناتو در باره صلح و آتش بس در افغانستان پشتیبانی کرد

25 Apr 2020

۶ ثور ۱۳۹۹
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از خواست ناتو برای آتش بس انسان دوستانه و کاهش خشونت ها از سوی طالبان و همچنان توجه رهبران افغان برای پایان بحران سیاسی در افغانستان و رهایی زندانیان پشتیبانی کرد.

آقای خلیلزاد می گوید که رفتن افغانستان به پیش یا ماندن آن در جنگ، فقر و بیماری بستگی به این دارد که طرف ها به چه زودی و با چه نیتی به این اقدامات می پردازند.

آقای خلیلزاد می گوید که ناتو نیاز برقراری آتش بس برای امور بشری تأکید کردند تا به مدیریت شیوع ویروس کرونا کمک شود، از طالبان تقاضا کردند تا خشونت را کاهش دهند، از حکومت افغانستان خواستند تا بحران سیاسی را پایان بخشد، و گفتند که تمام طرف ها باید برای رهایی زندانیان سریعتر اقدام کنند.

خلیلزاد می گوید : توافقنامه ایالات متحده و طالبان یک فرصت تاریخی به افغانستان فراهم کرده است.

به گفتۀ او، ایالات متحده و متحدانش، در واقع جامعه جهانی، از رهبران افغان می ‌خواهند تا کشور و مردم شان را در اولویت قرار دهند.Skip to toolbar