خودکشی یک زندانی در پلچرخی

23 Apr 2020

۴ ثور۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، سخنگويى اداره تنظيم امور زندان های کشور از خودکشی یک زندانی در زندان پلچرخی خبر میدهد .

فرهاد بايانى، رئيس مطبوعات زندانها میگوید: روز چهارشنبه(۳ ثور۱۳۹۹) يك ‌تن از زندانیان بلاک سوم زندان پلچرخی بنام رومیل که درپیوند به قضیه سرقت مسلحانه به ۱۵ سال حبس محکوم به زندان شده بود وشش سال از معیاد حبس خود را نیزسپری کرده بود پس از چاشت دیروز خود را حلق آویز نموده است.

وبه گفته مسولین امنیتی این زندانی سه روز در اعتکاف بود اما علت وانگیزه خودکشی وی معلوم نیست جسد این زندانی به طب عدلی جهت بررسى هاى بيشتر انتقال شده است.Skip to toolbar