یک کارمند امنیت ملی جوزجان کشته شد

22 Apr 2020

۳ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام محلی در جوزجان کشته شدن یک کارمند امنیت ملی این ولایت را تایید کردند.

معروف آذر سخنگوی والی جوزجان میگوید: شب گذشته افراد ناشناس یک کارمند امنیت ملی بنام ذکرالله را در ساحه پروژه آی شهر شبرغان با ضرب چاقو به قتل رسانده اند.

سخنگوی والی جوزجان افزود: در پیوند به قتل کارمند امنیت ملی این ولایت یک فرد از سوی امنیت ملی جوزجان بازداشت و تحقیقات از وی جریان دارد.

دراین حال مقام های امنیتی می گویند: روز گذشته در انفجار ماین درولسوالی خماب یاور ریس امنیت ملی نیز کشته شده بود.

این در حالیست که چند روز پیش خواجه حمیدالله حمید وکیل مدافع جوزجان نیز با ضرب چاقو توسط افراد ناشناس مجروح گردیده بود.Skip to toolbar