سازمان صحی جهان : مسابقات بین المللی فوتبال باید متوقف شود

22 Apr 2020

۳ ثور۱۳۹۹
برای پیش گیری از گسترش ویروس کرونا یا کووید ۱۹ سازمان صحی جهان خواستار توقف مسابقات بین المللی فوتبال شده است.

سازمان بهداشت جهانی تعلیق همه مسابقات بین المللی فوتبال را تا پایان سال 2021 توصیه کرده است.

این اقدام در تلاش است تا از ظهور امواج شدید تر کرونا ویروس جلوگیری کند که باعث شده فوتبال در اروپا هم متوقف شود.Skip to toolbar