پایان اعتراض مریضان مشکوک ویروس کرونا درفاریاب

18 Apr 2020

۳۰ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع محلی در فاریاب میگویند: مریضان مشکوک به ویروس کرونا در این ولایت از بهر نا معلوم ماندن نتایج سمپل های گرفته شده شان اعتراض کردند.

به گفته منابع ۳۰ فرد مشکوک در بخش تجرید شفاخانه ولایتی فاریاب در قرنطین قرار دارند آنان بدلیل نامعلوم ماندن نتایج سمپل های گرفته شده از آنان که به کابل وبلخ ارسال گردیده اعتراض نموده میخواستند شفاخانه را ترک کنند.

منابع صحی میگویند: جلو اعتراض و ترک افراد مشکوک ویروس کرونا از بخش تجرید شفاخانه ولایتی به وساطت داکتر نقیب الله فایق والی گرفته شده و این افراد دوباره داخل بستر شدند.

والي فارياب به افراد مشکوک ویروس کرونا گفته است ” كرونا اعتراض، اعتصاب و عذر ومعذرت را نمي پذيرد، رفتن شما به خانه هاي تان زمينه سرايت عمومي ويروس كرونا را مساعد ساخته وسبب مرگ اعضاي خانواده و سایر اقارب تان می شود”

همچنان والی فاریاب گفت: در راستایی تست سمپل ها مشکل ایجاد گردیده وبزودی رفع می گردد وحکومت به خانوادهٔ افراد مشکوک، ویروس کرونا که در قرنطین می باشند کمک های غذایی انجام میدهد.

ازسوی هم افراد مشکوک به ویروس کرونا که در بخش تجرید شفاخانه ولایتی فاریاب بستری می باشند از توجه وهمکاری والی این ولایت تشکری کردند.Skip to toolbar