لغزش کوه در غور ۱۶ کشته وزخمی برجاگذاشت

18 Apr 2020

۳۰ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار منابع محلی غور، درغرب افغانستان از لغزش یک کوه درولسوالی تولک این ولایت خبر میدهند.

عبدالمعروف رامش سخنگوی پولیس غورمیگوید: صبح امروز( ۳۰ حمل ۱۳۹۹ ) در اثر لغزش یک کوه درقریه خواجه سمین، ولسوالی تولک این ولایت ۱۱ تن بشمول زنان وکودکان جان باختند و ۵ تن دیگر زخم برداشته اند.

آقای رامش گفت: درنتیجه لغزش کوه سه منزل مسکونی کاملا تخریب و به خانواده ها خسارات مالی نیز رسیده است.Skip to toolbar