سنگ بنایی یک سردخانه بزرگ درفاریاب گذاشته شد

18 Apr 2020

۳۰ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در فاریاب می گویند:کار ساخت یک سرد خانه بزرگ به طور تحفهٔ ازسوی رییس جمهور کشور در این ولایت آغاز گردید.

داکتر نقیب الله ” فایق” والی فارباب هنگام گذاشتن سنگ بنای این سرد خانه کمپلکسی بزرگ و ستندرد گفت: هزینه مجموعی این سرد خانه ۱۸۰ میلیون افغانی می شود که از طرف رییس جمهور کشور به مردم این ولایت تحفهٔ داده شده است.

والی فاریاب گفت: این سرد خانه به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع با گنجایش ۱۵۰۰ تُن مواد از حاصلات دهاقین را دارا می باشد.

آقای فایق افزود، با آغاز کار این پروژه الی ختم برای ۱۵۰ نفر اما بطور دایمی برای ۳۰ نفر زمینه کار مساعد می گردد.

به گفته مقام ها با تکمیل کار ساخت سرد خانه در این محصولات دهاقین به روی جاده ها نخواهد ماند و دهاقین به خود کفایی می رسدند.Skip to toolbar