حمایت علمای دینی فاریاب از داکتران برای مبارزه با ویروس کرونا

17 Apr 2020

۲۸ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، علمای دینی در فاریاب پیش گیری از گسترش ویروس کرونا از داکتر حمایت کردند.

مولو گل احمد لطفی رییس ارشاد حج و اوقاف فاریاب می گوید: صبح امروز علمای دینی در یک نشست برزگ گفتند بخاطر آگاهی مردم ،تشویق و کمک ثروتمندان برای خانواده بی بضاعت در مورد ویروس کرونا همکاری می نمایند.

آقای لطفی افزود که، روز جمعه تمامی خطیبان مساجد در شهر میمنه به شمول ولسوالی ها مردم را برای جلوگیری از شیوع وگسترش ویروس کرونا آگاهی میدهند.

همچنان مولوی گل احمد لطفی رییس حج اوقاف فاریاب گفت علمای دینی به پاس خدمات شبانه روزی داکتران در رابطه به مقابله با ویروس کرونا با اهدای تحایف و یک یک جلد قرآنکریم با ترجمه فارسی مورد تشویق قرار دادند.

دراین حال داکتر محمد نعیم مصمم رئیس صحت عامه فاریاب از حمایت و پشیمانی علمای دینی فاریاب قدر دانی نموده گفت که، داکتران این ولایت در مقابل ویروس خطرناک کرونا در خط نبرد قرار دارند.

مصمم از باشندگان فاریاب خواست بخاطر نجات جان مردم و خود با داکتران همکار باشند و در روز های قرنطین در خانه های خود بمانند.‎Skip to toolbar