۹ نیروی امنیتی در لوگر کشته شدند

16 Apr 2020

۲۸ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام ها در وزارت دفاع ملی کشور از حمله تهاجمی طالبان بالای پاسگاه های امنیتی خبر میدهند.

فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی کشور میگوید: طالبان شب گذشته بالای پاسگاه های امنیتی در قلعه دشت ولسوالی چرخ لوگر حمله کردند که درنتیجه نبر د ها ۹ تن از نیروهای اردوی ملی کشته شدند.

اما یک منبع که نخواست نامش گرفته شود می گوید در پی حمله تهاجمی طالبان بالای پاسگاه های امنیتی ۲۴ نیروی اردوی ملی کشته شدند.

منبع گفت : اجساد نیروهای امنیتی آتش گرفته فقط جسد ۷ نیروی امنیتی شناسای شده است.

آقای امان افزود: در پی نبرد ها به طالبان تلفات سنگین وارد شده اما ارقام دقیق آن تاحال معلوم نیست .

گروه طالبان تاحال در پیوند به حمله تهاجمی شان بالای پاسگاه های امنیتی و تلفات افراد شان در لوگر با رسانه ها ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar