پولیس فاریاب : از چهار انفجار جلوگیری شد

16 Apr 2020

۲۸ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی در فاریاب از کشف و خنثی سازی چهاره حلقه ماین در این ولایت خبر میدهند.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید چهارحلقه ماین خود ساخت طالبان عیار با ریموت کنترول و پلیت فشاری که بخاطر ضربه زدن نیروهای امنیتی و افراد ملکی د بازار بندر شاخ ولسوالی قیصار این ولایت جاسازی گردیده بود، براثر سعی و تلاش پولیس ولسوالی قیصار کشف و توسط تیم انجنیری اردوی ملی صبح امروز خنثی گردید.

سخنگوی پولیس فاریاب افزود: با کشف وخنثی سازی چهار حلقه ماین از ریختن خون چندین باشنده ولسوالی قیصار ونیروهای امنیتی جلوگیری شده است.Skip to toolbar