طرح وجوه تشویقی به ولایات در جلسه کابینه به تصویب رسید

16 Apr 2020

۲۸ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، داکتر نقیب فایق والی فاریاب به نماینده گی والیان ۳۴ ولایت کشور از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه کابینه اشتراک داشت.

والی فاریاب در جلسه كابينه از طريق ويديو كنفرانس، طرح وجوه تشويقي به ولايات كه درجمع آوری ماليات، جلب سرمايه گذاري خصوصي و افزايش توليدات داخلي ( ولايتي ) موفق عمل ميكنند را مطرح نموده است.

همچنان در جلسه امروز اين طرح از جانب كابينه به تصويب رسيد که بسته هاي تشويقي به اساس يك طرزالعمل واضح دربخش هاي مختلف همان ولايت درساختار پروژه به مصرف خواهد رسيد.

در خبرنامه دفتر مطبوعات مقام ولایت آمده است که مستوفيت این ولایت در قسمت افزایش عواید (۲۳ فیصد) در سال مالی درجمع ولايات موفق قرار گرفته كه ميتواند از بودجه تشويقي مستفيد گردد.

همچنان والی فاریاب در بخش بعدی کنفرانس مشكلات پيش آمده از ويروس كرونا، كمك به متضررين در روزهاي قرنطين، كمبود تجهيزات، لابراتوار، كمك به متضررين سيلاب ها در تمام ولايات كشور و اطمينان از آماده گي تمام ولايات كشور با تدارك هزاران بستر براي تجريد مريضان مصاب به كرونا در مرحله شديد بحران كرونا ( مرحله فلاكت ) بود نیز شریک ساخت.

ازسوی رییس جمهور کشور با آنکه از افدامات و تلاش های والیان کشور تشکری نمود همچنان وعده رسیده گی به مشکلات مطرح شده را سپرد.Skip to toolbar