توزیع کمک غذایی برای پنجاه خانواده در فاریاب

16 Apr 2020

۲۸ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، اداره مبارزه با حوادث فاریاب از آغاز کمک های غذایی برای خانواده متضرر از حوادث اخیر در این ولایت خبر میدهد.

سید مامون گهریک رئیس مبارزه با حوادث فاریاب میگوید:برای این خانواده ها کمک های اولیه غذایی ازجمله آرد، روغن،برنج از سوی اداره محلی ولایت فاریاب توزیع گردید، بر اثر حوادث اخیر طبیعی و گسترش ویروس کرونا متضرر شده بودند.

به گفته آقای گهریک هر هفته برای بیش از صد الی دو صد خانواده کمک های غذایی صورت می گیرد.

در این حال خانواده متضرر از همکاری اداره محلی تشکر نموده همچنان خواستار تداوم کمک های غذایی و غیر غذایی نیز شدند.همچنان خواستار تداوم کمک های غذایی و غیر غذایی نیز شدند.Skip to toolbar