یک زوج در فاریاب خرچ جشن عروسی شانرا به فقرا توزیع کردند

15 Apr 2020

۲۸ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، با گسترش ویروس کرونا در کشور ومنع برگزاری جشن های عروسی بخاطر جلوگیری از گسترش کرونا، در فاریاب یک زوج خرچ جشن عروسی شانرا به صدها خانواده فقیر توزیع کردند.

احمد جاوید بشردوست تازه داماد باشنده گذر تندورک ناحیه سوم شهرمیمنه امروز جشن عروسی اش را به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خیلی کوچک برگزار کرد و فقط نان چاشت توسط اعضای بنیاد خیریه یاردم به فقرا توزیع گردیده است.

به گفته اقارب داماد از برگزاری جشن عروسی این زوج حتی همسایه های نزدیک شان اطلاع نداشتند اما غذا به منازل همسایه هایشان ارسال شده است.

این درحالیست که در جریان هفته های گذشته چندین جشن عروسی بخاطر جلوگیری تجمع مردم در شهر میمنه توسط شهرداری میمنه و نیروهای امنیتی جلوگیری گردیده است .

همچنان والی فاریاب از باشنده گان این ولایت در روزهای قرنطین خواسته بود که تاختم تهدید ویروس کرونا جشن های عروسی شانرا برگزار نکنند.

اما شماری از باشنده فاریاب میخواهند تا همچون جشن های عروسی بخاطر جلوگیری از گسترش ویروس در این ولایت به یک فرهنگ مبدل گردد.Skip to toolbar