حکومت : روند رهایی سومین مرحله زندانیان طالب را عملی کرد

12 Apr 2020

24 حمل 1399
دفتر شورای امنیت ملی، امروز (یک ‌شنبه ۲۴ حمل) اعلام کرده‌است که سومین گروه از زندانیان طالبان بربنیاد فرمان رییس‌جمهور غنی با درنظرداشت “وضعیت صحی، سن و مدت مجازات باقی ماندۀ آنان” آزاد شدند.

تاکنون ۳۰۰ زندانی طالب در پنج روز گذشته بر بنیاد فرمان رییس ‎جمهور، از زندان‌ها آزاد شده‌اند.

حکومت تعهد سپرده‌است که تا کمتر از یک ماه دیگر ۱۵۰۰زندانی طالبان را ازبهر پیشرفت در روند صلح رها کند.

بربنیاد توافق صلح امریکا و طالبان، باید تا پنج‌ هزار زندانی طالبان از زندان‌های حکومت آزاد شوند و نیز طالبان یک‌هزار نیروی امنیتی را که در بند دارند آزاد کنند.

اما ذبیح‌ الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان روز جمعه گفت که افراد آزادشده از سوی حکومت افغانستان «افراد نامعلوم» استند.

این سخنگوی طالبان، از حکومت انتقاد کرده‌است که در روند رهایی زندانیان طالبان بهانه‌گیری می‌کند و به‌همین دلیل هیئت طالبان که برای رهایی زندانیان به کابل آمده بود، کابل را ترک کرده‌است.

گفت ‌وگوهای میان افغانان باید ده روز پس از امضای توافق ‌نامۀ صلح امریکا با طالبان – در 20 حوت سال گذشته – آغاز می ‌شدند، اما به علت آن ‌چه که تأخیر در رهایی زندانیان طالب و روشن نبودن هیئت گفت ‌وگوکنندۀ حکومت و بحران به میان آمده سیاسی پس از انتخابات دانسته می‌ شود آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان به تاخیر افتاده‌است.Skip to toolbar