کشته وزخمی شدن 34 طالب در بدخشان

11 Apr 2020

23 حمل 1399
به گزارش خبر گزاری چاپار، مقام های امنیتی در بدخشان می گویند27 عضو گروه طالبان در ولایت بدخشان کشته و 9 تن دیگر شان زخم برداشته اند.

ثنالله روحانی سخنگوی پولیس بدخشان میگوید: روز گذشته عملیات نیروهای امنیتی در دو ولسوالی این ولایت آغاز گردید که در نتیجه ، 11 طالب در ولسوالی وردوج و 16 تن در ولسوالی نسی کشته و 9 عضو دیگر این گروه زخم برداشته اند.

وی همچنان گفت، قرارگاه قاری فصیح الدین والی نام نهاد طالبان برای ولایت بدخشان با تمام تجهیزات جنگی اش در پی حملات هوایی وزمینی به گونه کامل تخریب شده است.

با این همه از یک هفته بدینسو گروه طالبان حملات شانرا در بخش های از ولایت بدخشان شدت بخشیده بودند.

به گفته منابع امنیتی دربدخشان در نتیجه درگیری ها به افراد ملکی کدام آسیب نرسیده است.

طالبان در پیوند به کشته وزخمی شدن افراد شان در بدخشان با رسانه ابراز نظر نکرده اند.Skip to toolbar