شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به ۴۸۴ نفر رسید

9 Apr 2020

۲۱ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، وزارت صحت عامه کشور از افزایش مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان خبر داده اند.

در خبرنامه وزارت صحت عامه کشور آمده است طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ رویداد مثبت در کشور به ثبت رسیده است.

شمار مبتلایان جدید ویروس کرونا در ولایات قرار ذیل می باشد کابل ۱۰ ، نیمروز ۱۴ ، قندهار ۷ ، پکتیا ۴، بامیان ۲، بلخ ۲ و یک مورد در لوگر .

با ثبت این چهل واقعه جدید، تعداد مجموعی واقعات به ۴۸۴ رویداد مثبت می رسد.

همچنان در ولایت ننگرهار در ۲۴ ساعت گذشته یک تن بهبود یافته که مجموع بهبود یافته گان در سطح کشور به ۳۲ رویداد میرسد.

موارد فوتی در افغانستان به ۱۵ رویداد رسیده است ( ۴هرات، ۳کابل، ۴ بلخ، ۱ دایکندی، ۲ ننگرهار، ۱ تخار).Skip to toolbar