حادثه ترافیکی در غزنی چهار زخمی برجاگذاشت

9 Apr 2020

۲۱ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های محلی در غزنی؛ امروز ( پنج شنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹ ) از زخمی شدن چهار ۴ تن در یک رویداد ترافیکی در ولایت این ولایت خبر میدهند.

عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید: چاشت امروز در یک رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه کابل ـ قندهار در منطقه روضه از نواحی مرکز این ولایت طی یک رویداد ترافیکی ۴ تن زخم برداشته اند.

نوری گفت: رویداد ذکر شده به علت عدم رعایت قوانین ترافیکی و سرعت بیش از حد بین یک موتر نوع فولدر و مازدا رخ داده که وضعیت صحی ۳ تن از زخمیان وخیم است.

وی همچنان افزود؛ این مجروحین از توسط ولسوال ولسوالی زنخان این ولایت به شفاخانه انتقال داده شده اند.Skip to toolbar