یک کودک یتیم در ننگرهار سربریده شد

8 Apr 2020

20 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی درننگرهار می گویند: افراد ناشناس پس از اختطاف یک کودک یتیم سر وی را بریدند.

فرید خان سخنگوی پولیس ننگرهار می گوید: این کودک یتیم احمد زبیر، 9 ساله دانش آموز صنف دوم لیسه گولایی در ولسوالی شینواری این ولایت سه روز قبل هنگامیکه میخواست از مکتب به طرف خانه برود توسط افراد ناشناس اختطاف وپس از سه روز سربردیده شده است.

سخنگوی پولیس ننگرهار میگوید:که خانواده کودک پس اختطاف احمد زبیر به نهاد های امنیتی بخصوص پولیس اطلاع نداده بود.
کلیپ
ازسوی هم مقام های امنیتی در ننگرهار می گویند: تاحال علت وانگیزه اختطاف و سربریده شدن این کودک تیم معلوم نیست اما تحقیقات نیروهای کشفی و امنیتی در پیوند به قضیه آغاز شده است.

با این همه یک بزرگ قومی بنام داکتر ضیاالدین در میدان وردک که 17 روز قبل از مربوطات ناحیه پنجم کابل اختطاف گردیده بود روز دوشنبه 18 ماه حمل جسد سربریده شده وی از ساحه دره تنگی ولایت میدان وردک بدست آمده بود.Skip to toolbar